Vysoké školy ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách:

  • Fakulta technologická (FT)
  • Fakulta managementu a ekonomiky (FaME)
  • Fakulta multimediálních komunikací (FMK)
  • Fakulta aplikované informatiky (FAI)
  • Fakulta humanitních studií (FHS)
  • Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ)

www.utb.cz