Seznam vysokých škol

Seznam všech vysokých škol v ČR (veřejných, soukromých i státních).

A  B  C  D  E  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z

A


Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.
Akademie múzických umění v Praze
Akademie STING, o.p.s.
Akademie výtvarných umění v Praze
AKCENT College s.r.o.
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.
ARCHITECTURAL INSTITUTE IN PRAGUE
ART & DESIGN INSTITUT
AZ SMART – vzdělávací centrum

B


Bankovní institut vysoká škola, a.s.
BIBS – vysoká škola
Brno Business School
Business Institut

C


Cambridge Business School
Central European Management Institute
CEVRO Institut, o. p. s.
CMC Graduate School of Business o.p.s.
Czech Management Institute Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze

E


Evropský polytechnický institut, s. r. o.

F


Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.

H


Hochschule Fresenius

I


Institute for industrial and financial management
International Prague University, o.p.s.
International School of Business and Management

J


Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

K


Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh

L


LIGS University
Literární akademie (International ART CAMPUS Prague, s. r. o.)

M


Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s.
Mezinárodní manažersko – marketingové studium
Moravská vysoká škola Olomouc

N


Newport international university, s.r.o.
NEWTON College, a.s.

O


Obchodní institut
Ostravská univerzita v Ostravě

P


Panevropská vysoká škola
Policejní akademie České republiky v Praze
Prague College
Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

R


Rašínova vysoká škola, s.r.o.

S


Slezská univerzita v Opavě
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o.
Středoevropská studia EXECUTIVE MBA na VUT
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

T


TC Business School
Technická univerzita v Liberci

U


Unicorn College
University of New York in Prague, s.r.o.
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita obrany v Brně
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
U.S. Business School Praha
Ústav práva a právní vědy

V


Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
Vysoká škola aplikované psychologie
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s.
Vysoká škola finanční a správní
Vysoká škola hotelová v Praze 8
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoká škola Karla Engliše, a. s.
Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s.
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
Vysoká škola obchodní a hotelová s. r. o.
Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
Vysoká škola podnikání, a. s.
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola realitní – Institut Franka Dysona s.r.o.
Vysoká škola regionálního rozvoje
Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o. p. s.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.
Vysoké učení technické v Brně

Z


Západočeská univerzita v Plzni
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s.