Vysoké školy v Praze

Univerzita Karlova v Praze

Jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší severně od Alp a východně od Paříže. Univerzitu Karlovu tvoří 17 fakult sídlících především v Praze, dvě sídlí v Hradci Králové a jedna v Plzni, jsou to teologické fakulty, lékařské fakulty, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fakulta humanitních studií.

www.cuni.cz

Akademie múzických umění v Praze

Česká veřejná vysoká škola, na které se vyučují obory spjaté s divadlem, filmem, hudbou a tancem. Pod AMU spadají tři fakulty (divadelní – DAMU, filmová a televizní – FAMU, hudební a taneční – HAMU).

www.amu.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola zaměřená na výuku ekonomických oborů se sídlem v Praze, jedna z fakult je umístěna v Jindřichově Hradci. Zahrnuje 6 fakult: Fakultu financí a účetnictví, Fakultu mezinárodních vztahů, Fakultu podnikohospodářská, Fakultu informatiky a statistiky, Národohospodářskou fakultu a Fakultu managementu.

www.vse.cz

České vysoké učení technické v Praze

Nejstarší technická univerzita v Evropě, zajišťuje vzdělání na fakultách stavební, strojní, elektrotechnické a jaderné, fyzikálně inženýrské, fakultě architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství a informačních technologií.

www.cvut.cz

Policejní akademie České republiky v Praze

Státní vysoká škola univerzitního typu, kde mohou studovat nejen policisté ve služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů, jejichž složky rovněž uskutečňují ochranu práva. Škola je i pro civilní uchazeče, kteří po dosažení středoškolského vzdělání mají zájem studovat bezpečnostně právní problematiku.

www.polac.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími nano- a biotechnologiemi. Tvoří ji Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické technologie a Fakulta chemicko-inženýrská.

www.vscht.cz