Vysoké školy v Pardubicích

Univerzita Pardubice

Veřejná vysoká škola univerzitního typu sídlící v Pardubicích s dislokovanými pracovišti v České Třebové a Litomyšli, tvoří ji 7 fakult: Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta filozofická, Fakulta chemicko-technologická, Fakulta restaurování v Litomyšli a Fakulta zdravotnických studií.

www.upce.cz