Vysoké školy v Ostravě

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Poskytuje vzdělání ve 124 akreditovaných studijních programech v bakalářském, magisterském i doktorském stupni, tvoří ji 7 fakult a dva celouniverzitní studijní programy: Ekonomická fakulta, Fakulta stavební, Fakulta strojní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Hornicko-geologická fakulta, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta bezpečnostního inženýrství a univerzitní studijní programy: Mechatronika a Nanotechnologie.

www.vsb.cz

Ostravská univerzita v Ostravě
Nejmladší veřejná univerzita v Ostravě. Skládá se z šesti fakult, dvou institutů a jednoho ústavu: Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování, Evropský výzkumný institut sociální práce a Institut zahraničních studií.

www.osu.cz