Vysoké školy v Brně

Náš tip: Akademie Sting

První soukromá vysoká školy v Brně, která nabízí zajímavé a prakticky zaměřené ekonomické obory. Studovat můžete bakalářský i magisterský stupeň prezenční i kombinovanou formou.  Zaměstnanost absolventů se pohybuje kolem 98 %.

www.sting.cz

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Tvoří ji pět fakult: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta a Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

www.mendelu.cz

Vysoké učení technické v Brně

První vysoká škola na Moravě, tvoří ji osm fakult: Fakulta architektury, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta chemická, Fakulta informačních technologií, Fakulta podnikatelská, Fakulta stavební, Fakulta strojního inženýrství, Fakulta výtvarných umění.

www.vutbr.cz

Masarykova univerzita

Druhá největší univerzita v České republice. Fakulty MU: Právnická, Lékařská, Přírodovědecká, Filozofická,
Pedagogická, Ekonomicko-správní, Informatiky, Sociálních studií, Sportovních studií.

www.muni.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je jedinou univerzitou v České republice zaměřenou na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii. Univerzita Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Farmaceutická fakulta.

www.vfu.cz

Janáčkova akademie múzických umění

JAMU je veřejnou vysokou uměleckou školou univerzitního typu s akreditovanými obory divadelního a hudebního manažerství, dramatické výchovy, výchovné dramatiky pro Neslyšící a jevištní technologie.

www.jamu.cz