Vysoké školy v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Nejstarší univerzita na Moravě a druhá nejstarší v České republice. Tvoří ji fakulty: Cyrilometodějská teologická fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd.

www.upol.cz