Vysoké školy v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita je veřejná vysoká škola se sídlem v Českých Budějovicích. Profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Tvoří ji fakulty: Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Teologická fakulta, Zdravotně sociální fakulta a Zemědělská fakulta.

www.jcu.cz

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích je největší z profesně orientovaných vysokých škol. Praktických znalostí je dosahováno přímým propojením výuky s firmami v rámci studovaného oboru. Studijní programy mají ve svých osnovách zahrnuty v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe a spolupráce vybranými firmami podle studijních oborů, což usnadňuje jejich přechod ze školy do praxe.

www.vstecb.cz