Vysoké školy v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Jedná se o moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Na univerzitě lze studovat na osmi fakultách: Fakulta sociálně ekonomická, Fakulta umění a designu, Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta zdravotnických studií, Fakulta životního prostředí, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta.

www.ujep.cz