studenti

Studium na VŠ

Uvažuješ o studiu na vysoké škole? Jak dlouho studium trvá, jak probíhá, jaké jsou možnosti studia v zahraničí a co když bys potřeboval/a studium přerušit?

Studium na vysoké škole v České republice je umožněno každému, kdo doloží úplné střední či střední odborné vzdělání, tedy má maturitu. Většina vysokých škol má třístupňovou strukturu studia, které se sestává z bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně.

Bakalářský stupeň je tříletý a zakončen státní bakalářkou zkouškou kdy student získá titul Bc. Dále pak může pokračovat studiem na navazující magisterský obor který je dvouletý a po úspěšném složení zkoušky student získá magisterský titul (Mgr., Ing., MVDr. atd.)
Absolventi magisterského stupně mohou pokračovat studiem doktorských programů, které jsou v délce 2-4 let a absolventi získávají titul doktor. Některé studijní obory jsou dvoustupňové, studenti tedy rovnou studují magisterský stupeň, který trvá většinou 4 až 6 let a jeho absolventi získají magisterský titul, odpadá tedy „mezistupeň“ získání titulu Bc.

Studijní programy, studijní obory

Studium na vysokých školách je tvořeno formou studijního programu, který se dále člení na jednotlivé studijní obory. Aby mohla na vysokých školách probíhat výuka, musí být studijní program tzv. akreditován, což znamená státem ČR skrze akreditační komisi oprávněn k výuce, přijímání studentů a udělování titulů. Studijní obor je poté konkrétnější zaměření studia v daném studijním programu, jednotlivé studiní obory se od sebe liší skladbou vyučovaných předmětů.

Akademický rok a zkouškové období

Rok výuky na vysoké škole se nazývá akademický rok a je dále členěn na dva semestry – zimní a letní. Před začátkem semestru si studenti volí předměty, které budou studovat, na konci semestru je tzv. zkouškové období, kdy se studenti učí a do školy chodí jen na zkoušky. Zkouškovému období předchází období zápočtů, které musí student splnit, aby se mohl dostavit na zkoušku. V rámci zápočtu se píšou semestrální práce, někdy individuální, někdy skupinové, případně se píše test.

studentgirl

Pokud student dostane zápočet a úspěšně složí zkoušku, má úspěšně odstudovaný daný předmět. Na vysokých školách se neznámkuje čísly, ale písmeny a stupnice nemá 5 stupňů, ale šest. Aby byl předmět úspěně odstudován, student musí získat známku A,B,C,D nebo E. Pokud student u zkoušky neuspěl, dostane známku F.

Student má nárok na vícero pokusů složení zkoušky, většinou na tři. Pokud u žádného z nich neuspěje, může si předmět zapsat v dalším semestru znovu. Pokud ani tady nesloží zkoušku úspěšně, může si předmět zapsat napotřetí – to už je ale většinou na žádost, kterou musí škola schválit. Pokud se mu ani poté předmět nepodaří úspěšně zakončit, je ze studia vyloučen kvůli nesplnění studijních povinností.