test

Přijímací zkoušky na VŠ

Přijímací zkoušky na vysoké školy bývají dvakrát ročně v létě a v zimě. Tak hurá do nich! Jaké jsou nároky, podmínky přijetí a kdo vlastně může přijímací zkoušky na vysokou školu skládat?

Pro studium na vysoké škole sice musíte mít dokončené úplné středoškolské vzdělání, ale přijímací zkoušky můžete vykonat i bez něj. Studenti, kteří neodmaturují na jaře si tedy mohou podat přihlášky na vysoké školy stejně jako ostatní a doklad o vykonání maturity mohou dodat později až při zápisu ke studiu.

Přihláška, přijímačky

Přihlášek na vysoké školy si můžete podat neomezený počet, za každou z nich ale zaplatíte poplatek. Po absolvování přijímacích zkoušek vám dojde vyrozumění o přijetí nebo nepřijetí. Proti nepřijetí je možné se odvolat, škola vás však i tak nemusí přijmout. Přjímací zkoušky jsou v češtině, studenti ale při zodpovídání mohou používat slovenštinu. Nutnost používání češtiny platí pouze u oborů, kdy je čeština nutná dalšímu studiu.

Zápis ke studiu

Zápis ke studiu na VŠ bývá cca v září, kromě kopie maturitního vysvědčení budete potřebovat i doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Případné další doklady, které po Vás bude vysoká škola chtít (všechny podrobné informace vám zašle v dopise o rozhodnutí o přijetí). Pokud se z nějakého závažného důvodu nemůžete dostavit k zápisu, musíte o tom včas písemně informovat příslušnou vysokou školu. Neomluvená absence u zápisu obvykle znamená vás nezájem o studium a tedy i nepřijetí, byť jste úspěšně vykonali přijímací zkoušku.

Imatrikulace

Zápis do studia na vysokou školu má formu slavnostního přijetí studenta ke studiu. Studenti se shromáždí ve velké slavnostní místnosti zvané aula, kde vyslechnou projevy rektora a děkana. Pak předstupují před zástupce školy, většinou rektora nebo prorektora, děkana, proděkany a zástupce učitelského sboru. Ti jsou oblečeni ve slavnostních oblecích, tzv. talárech. Rektor, děkan a proděkani mají na krku řetězy s medailemi jako odznak své funkce. Další důležitou osobou při imatrikulacích je pedel univerzity a pedel fakulty, kteří nesou slavnostní žezla. Na žezlo fakulty student přikládá dva prsty a slibuje, že bude pilným studentem a bude ctít jméno školy. Slib má každá fakulta jiný, studenti se jej před jeho říkáním musí naučit.

Na začátku studia vysoké školy pořádají Prvákoviny, což je seznámení nových studentů se všemi informacemi, které budou v nadcházejících letech potřebovat. Mnohé fakulty také vydávají brožurku Průvodce prváka, kde je vše přehledně sepsáno.

Přijímací zkoušky v zimě

zápis
Některé vysoké školy nabízejí svým studentům přijímací zkoušky i během školního roku, pokud se tedy student nedostane na vysokou školu už na jaře, je možné udělat přijímací zkoušky v zimě a studium zahájit v únoru. Díky tomu tak případní neúspěšní studenti nemusí „ztrácet“ celý rok. Toto však bohužel neumožňují automaticky všechny vysoké školy u všech svých oborů.

Konkrétní informace o přijímacích zkouškách najdete vždy na stránkách konkretní vysoké školy případně na jejím studijním oddělení.

Rady na cestu na přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky bývají většinou hned ráno, pokud tedy přijíždíte zdaleka, je lepší do daného města dojet o den dříve, přenocovat tam a na přijímací zkoušky jít s klidem a časovou rezervou. Pokud pojedete do většího města, určitě počítejte se zdržením, ráno a odpoledne bývá dopravní špička a tvoří se kolony. Problémy budete patrně mít i při parkování, proto je dobré se předem podívat, kde můžete zaparkovat, popřípadě kde a jak se platí parkovné (hotovností, kartou) abyste druhý den třeba nezjistili, že vám chybí drobné.