paragraf

Práva a povinnosti nájemníka

Víte jaké jsou vaše povinnosti jako nájemníka? A co naopak musí majitel bytu? Vše o pronájmech a jak se nenapálit špatnou nájemní smlouvou.

Při bydlení na kolejích musíte dodržovat kolejní řád. Jak to ale je při bydlení v soukromém bytě – na privátě? Veškeré nároky a povinnosti se řídí dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014).

Bydlení, spolubydlení, přistěhování

Pokud máte klasickou nájemní smlouvu a přemýšlíte o tom, nastěhovat si k sobě dalšího člověka, aby jste si nájem rozdělili mezi sebe, podívejte se nejdříve, zda toto není ve smlouvě přímo zakázáno. Pokud ne, můžete se bez problémů sestěhovat, stačí to jen nahlásit majiteli bytu, jeho souhlas nepotřebujete.

Stěhuje-li se za vámi osoba blízká, např. člen rodiny nebo parter či partnerka, souhlas majitele potřebovat nebudete vůbec.

Uvažujete-li o nastěhování nějakého zvířátka, podívejte se opět do vaší smlouvy, pokud to tam není vysloveně zakázáno, domácího mazlíčka si nastěhovat můžete. Samozřejmě platí, že jeho přítomnost nesmí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu působit obtíže, hluk či zápach.

Nezapomínejte na to, že majitel má právo po předchozím ohlášení svůj byt kontrolovat!

Opravy a rekonstrukcerekonstrukce

Pokud jste se s majitelem nedohodli ve smlouvě jinak, drobné opravy a drobné náklady na údržbu platíte vy. Majitel bytu hradí až opravy, které ovlivňují jeho užívání.

Jestli chcete v bytě udělat nějaké větší úpravy, musíte mít rozhodně písemný souhlas majitele. Kdyby jste ho neměli, může po vás majitel vyžadovat vše okamžitě navrátit do původního stavu.

Můžu v bytě podnikat?

Jestliže vaše podnikání nezpůsobí zvýšené zatížení bytu, můžete v bytě podnikat i bez souhlasu majitele. Nesmíte však dělat hluk, nepořádek a podobně.

Když už bydlet nechcete

Výpověď z nájmu musí být vždy písemná a výpovědní doba je tříměsíční, pokud nemáte uvedeno jinak. Důvody, kdy vám může majitel bytu podat výpověď jsou tyto:

  • hrubě porušíte svou povinnost vyplývající z nájmu
  • budete odsouzen pro úmyslný trestný čin
  • je tu jiný závažný důvod pro vypovězení nájmu
  • má být byt užíván pronajímatelem
  • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného

Okamžitá výpověď

Když porušíte povinnosti nájemce zvlášť závažným způsobem, můžete dostat výpověď bez tříměsíční výpovědní doby. Pronajímatel vás ovšem předem musí písemně vyzvat k odstranění závadného chování či protiprávního stavu – jinak je výpověď neplatná. Zvlášť závažné porušení je:

  • neplacení nájemného za dobu alespoň tří měsíců
  • poškozujete byt nebo dům závažným způsobem
  • způsobujete jiné závažné škody
  • užíváte neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno

Po skončení nájmu

Svůj pronajímaný byt musíte při výpovědi odevzdat ve stavu, v jakém jste ho přebírali. To znamená, že musíte odstranit veškeré změny, které jste v bytě udělali. Dále odevzdat klíče a umožnit majiteli přístup k užívání bytu.