kolečka

Práce a brigády při studiu

Studuješ a chceš pracovat? Není problém! Ale jak na to? Jaké jsou typy pracovních úvazků, co všechno lze a jaké jsou další podmínky práce při studiu?

Při studiu můžete pracovat bez omezení, třeba i na hlavní pracovní poměr. Jediným omezujícím faktorem je čas, který musíte ve škole trávit. Proto mnoho studentů, kteří začnou pracovat na hlavní pracovní poměr volí raději kombinovanou formu studia, která je co se týče času mnohem volnější. Mezi další formy pracovních poměrů, které si můžete zvolit, pak patří práce na vedlejší pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.


Práce na hlavní pracovní poměr

Pokud chcete pracovat na hlavní pracovní poměr, budete mít stejné výhody i povinnosti jako všichni ostatní zaměstnanci. V případě, že máte status studenta, můžete si odečíst slevu na studenta. Práce na HPP při studiu je však časově velmi náročná, proto mnoho studentů volí raději kombinovanou formu studia, kdy se do školy chodí vzpravidla jen o víkendu. Při takovéto variantě ale nemáte status studenta a levu na studenta si tedy nemůžete uplatnit.


 

Práce na vedlejší pracovní poměr

Přivydělávat si můžeme také na základě pracovní smlouvyna vedlejší pracovní poměr nebo práci na zkrácený úvazek. Co se týče odvodů, platí stejná pravidla jako u dohody o pracovní činnosti (viz níže), tedy odvádí se sociální a zdravotní pojištění a platí se zálohová daň.


 

Dohoda o provedení práce

smlouva

Dohoda o provedení práce je smlouva, která musí být vždy sepsána písemně a podepsána před výkonem práce. Tato forma dohody je omezena na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. Ovšem smluv můžete uzavřít u více zaměstnavatelů současně a maximální výše odměny není stanovena. Můžete mít tedy např. pět různých smluv současně podepsaných u pěti různých zaměstnavatelů, u každého z nich však nesmíte překročit hranici 300 odpracovaných hodin ročně.

Jiné to je ovšem s placením zdravotního a sociálního pojištění. Pojištění se neodvádí při výdělku do 10 000 Kč za měsíc u jednoho zaměstnavatele. Po překročení této částky bude váš příjem podléhat odvodům na sociálním a zdravotním pojištění. Můžete mít však více smluv u více zaměstnavatelů, a pokud u žádného z nich nepřekročí váš příjem 10 000 Kč, pojištění se neodvádí.


Dohoda o pracovní činnosti

DPČ je jakousi zkrácenou pracovní smlouvou, práce totiž musí být vykonávána do poloviny stanovené týdenní pracovní doby, tedy maximálně do 20 hodin týdně po dobu maximálně 52 týdnů. I dohoda o pracovní činnosti musí být písemná. Musí v ní být jasně uvedena sjednaná práce, rozsah pracovní doby a na jak dlouho se dohoda uzavírá (doba určitá nebo neurčitá). Výpovědní doba dohody o pracovní činnosti je 15 dní.


Srovnání DPP a DPČ

DPP DPČ
Daň z příjmů 15 % 15 %
Zdravotní pojištění od 10 001 Kč/měs. od 2 500 Kč/měs.
Sociální pojištění od 10 001 Kč/měs. od 2 500 Kč/měs.
Maximální rozsah výkonu práce 300 hod./rok 20 hod./týden

 

Pro studenty je tedy výhodnější pracovat na Dohodu o provedení práce.

Ukončení dohod

Ukončení obou dohod je možné třemi způdoby:

  • dohodou ke sjednanému dni (v případě, že je sepsána na dobu určitou),
  • písemnou výpovědí s důvodem i bez důvodu s výpovědní dobou v délce 15 dní počínající dnem doručení druhé smluvní straně,
  • písemným okamžitým zrušením v případech, z jakých lze okamžitě zrušit pracovní poměr.