dane

Podnikání a daně

Chceš začít podnikat a přitom tvoji rodiče uplatňují slevu na dítě? Jaké jsou podmínky, aby i při podnikání při studiu mohli dále slevu uplatňovat?

Daně při podnikání ovlivňuje zejména to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší činnost. Máte-li status studenta, je vám do 26 let a zároveň jste OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) je vaše podnikání vždy bráno jako činnost vedlejší, což pro vás znamená plno výhod.

Podnikání jako činnost vedlejší

V prvním roce podnikání nemusíte platit žádné zálohy na daně a pokud v daném roce nepřekročíte určitou částku (která se každý rok mění), tak se neplatí pojištění žádné. Pokud tuto částku však přesáhnete, další rok zálohy na daně odvádět budete a na jeho konci po podání Přehledu podle dosaženého zisku vám bude přeplatek na zálohách buď vrácen, nebo zbývající částku doplatíte.

Statut studenta musíte dokládat každý rok až do dovršení 26 let.

Slevy na dani z příjmů

Jako studenti máte nárok na tyto slevy na dani:

  • slevu na poplatníka ve výši za celý rok, i když jste podnikali nebo byli zaměstnaní jen chvíli
  • slevu na studenta

Tyto slevy uplatníte ve svém daňovém přiznání jako celoroční částky, na které máte nárok.

Daň z příjmů z podnikání je ve výši 15 %.

Zdravotní pojištění

Na svoji zdravotní pojišťovnu musíte přinést potvrzení o studiu, aby věděla, že studujete a vaše podnikání je tedy bráno jako činnost vedlejší. V prvním roce podnikání nebudete platit zálohy, v dalších letech se pak zálohy vypočítají podle výše vašeho dosaženého zisku. Minimální záloha není stanovena a může být i jen pár korun. Pokud žádný zisk mít nebudete, nebudete platit ani zálohy.

Sociální pojištění

Na Správu sociálního zabezpečení musíte také donést potvrzení o studiu a první rok neplatíte žádné zálohy stejně jako u zdravotního pojištění. Na konci roku budete muset odevzdat tzv. Přehled příjmů a výdajů, a pokud bude váš zisk nižší než zákonem stanovená částka (cca 60 000 Kč, většinou se každoročně mění), neplatíte nic. V opačném případě ale začnete v dalším roce platit zálohy i na sociální pojištění.