study girl

Jak se učit

Správné učení je základním předpokladem proúspěšné studium na každé vysoké škole. Mnohdy není ani tak důležité kolik času jste věnovali samotnému učení, ale zejména jak jste se učili, co jste jedli, jak jste spali, kolikrát jste si látku zopakovali a podobně.

Přístupů k učení a pamatování si věcí existuje celá řada, tak si je pojďme postupně projít:

Metoda PQRST

MEtoda se jmenuje podle jednotlivých částí, ze kterých se skládá: Preview (přehled), Question (otázka), Read (čtení), Self-recitation (opakování), Test (zkouška). Nejdříve je tedy zapotřebí získat o látce určitý přehled, co vše vás vlastně čeká se naučit – prolistujte celá skripta, pročtěte nadpisy, podívejte se na obrázky. Poté si k textu stanovte otázky a pokuste se na ně sami odpovídat. Pak začněte číst a po přečtení určitého bloku si přečtený text zopakovat. Po projití skript následuje testování, kolik si pamatujete, čímž se informace dále fixují do paměti.

Metoda SQ4R

Metoda se skládá z následujících kroků: Survey (prozkoumání), Question (otázka), Read (čtení), Reflect (přemýšlení), Recite (hlasité opakování), Review (rekapitulace). Postup je zde obdobný jako u předchozí metody, ovšem někomu vyhovuje lépe látku si hlasitě předříkávat.

Metoda hemisfér

mozekNáš mozek je rozdělený na dvě polokoule, kdy každá z nich má na starosti něco jiného. Levá hemisféra se stará o logické a verbální schopnosti, pravá má na starosti vnímání, intuici a kreativní myšlení. Průběžně během dne se střídá převaha mezi hemisférami, a proto vždy v danou chvíli převládá určitý způsob myšlení (např. intuice vs. logika). Proto je vhodné se některé věci učit v dané hodiny, mozek si pak látku lépe pamatuje.

Podle jógových praktik můžete rozpoznat právě převládající polokouli podle toho, kterou nosní dírkou dýcháte víc (vědecky byl tento fakt skutečně ověřen). Když chcete více aktivovat jednu z hemisfér, tak opačnou nosní dírku ucpěte třeba prstem a nechte proudit vzduch jen tou správnou. Pro zlepšení spolupráce obou hemisférstřídavě dýchejte pravou a levou nosní dírkou.

Metoda trojzubce

Metoda trojzubce je speciální způsob učení. Jednu třetinu látky se skutečně naučíte, druhou si přečtete a na třetí část se vůbec nepodívate. U testu pak jednu třetinu umíte, druhou od někoho opíšete a třetí si buď vymyslíte, nebo nenapíšete nic. Díky tomuto přístupu se toho sice moc nenaučíte, ale dle statistických pravidel máte vysokou pravděpodobnost, že zkouškou „prolezete“.