cropped-studujvejsku3.png

Jak psát vysokoškolské tituly

V psaní vysokoškolských titulů existují určitá pravidla, která se musí dodržovat. Většina titulů se píše před jménem, některé však až za ním. U titulu psaného za jménem se píše mezi titulem a jménem dotyčné osoby čárka, zatímco tituly psané před jménem čárkami neoddělujeme.

Při psaní více titulů není jejich pořadí přesně určeno, ale praxe je psát nejdříve tituly vyšší a následně nižší, popřípadně nižší nepsat vůbec. Při oslovení má pracovní funkce většinou přednost před akademickým titulem (oslovujeme tedy pane proděkane, pane děkane apod.)

Pokud má vyučující více titulů, oslovujeme ho vždy tím významnějším a to v pořadí od nejdůležitějšího: profesor, docent, doktor, magistr nebo inženýr, bakalář.

Hodnost asistent a odborný asistent nemá zkratku.

Zkratka Popis Umístění
akad. mal. akademický malíř, titul udílený v oboru malířství před jménem
akad. soch. akademický sochař, titul udílený v oboru sochařství před jménem
akad. arch. akademický architekt, titul v oboru architektury před jménem
Bc. bakalář, titul udělovaný po úspěšně složených státních zkouškách prvního stupně vysokoškolského studia před jménem
BcA. bakalář umění, titul udělovaný po úspěšně složených státních zkouškách prvního stupně vysokoškolského studia uměleckého směru (např. výtvarné, hudební…) před jménem
CSc. kandidát věd, titul udílený dříve za jménem
DiS. diplomovaný specialista, titul udílený po vystudování určitého oboru na vyšší odborné škole a obhájení diplomové práce za jménem
doc. Docent je vědecko-pedagogická hodnost vysokoškolského pedagoga, vyšší než odborný asistent a nižší než profesor před jménem
Dr.h.c. čestný doktor udílený titul za zásluhy o stát, vědu apod. většinou známým osobnostem v oboru za jménem
DrSc. doktor věd, titul udílený dříve za jménem
DSc. doktor věd, titul udílený nyní Akademií věd ČR významným vědcům za jménem
emer. prof. emeritní profesor, čestný titul udílený rektorem VŠ některým profesorům, kteří odešli do důchodu (již neučí) ale stále se chtějí podílet na vědecké práci fakulty před jménem
Ing. inženýr, titul druhého stupně vysokoškolského studia, především ekonomického, technického, zemědělského, lesnického či vojenského zaměření. před jménem
JUDr. doktor práv, udílený magistrům po studiu VŠ právnického směru, pokud vykonají státní rigorózní zkoušku před jménem
MDDr. doktor zubní medicíny, udílený titul v pětiletém studiu VŠ se zaměřením na zubní lékařství před jménem
MgA. magistr umění, udílený titul ve čtyř- až šestiletém studiu VŠ uměleckého směru před jménem
Mgr. magistr, titul druhého stupně vysokoškolského studia, především humanitního zaměření před jménem
MUDr. doktor medicíny, udílený titul v šestiletém studiu VŠ lékařského směru. před jménem
MVDr. doktor veterinární medicíny, udílený titul v šestiletém studiu VŠ veterinárního zaměření. před jménem
PaedDr. doktor pedagogiky udílený dříve absolventům pedagogických VŠ po složení příslušné zkoušky před jménem
PharmDr. doktor farmacie, udílený titul magistrům po studiu VŠ farmaceutického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku před jménem
Ph.D. doktor, udílený titul absolventům doktorského studia na VŠ (podmínkou je absolvování druhého stupně vysokoškolského studia) za jménem
PhDr. doktor filozofie, udílený titul magistrům po studiu VŠ humanitního, pedagogického a společenskovědního směru, pokud vykonají státní rigorózní zkoušku před jménem
PhMr. magistr farmacie, udílený dříve v oboru farmacie před jménem
RNDr. doktor přírodních věd, udílený titul magistrům po studiu VŠ přírodovědného (matematického, fyzikálního, chemického, přírodovědného) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku před jménem
ThLic. licenciát teologie, udílený titul magistrům po studiu VŠ teologického (náboženského) směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku před jménem
Th.D. doktor teologie, udílený titul absolventům doktorského studia na VŠ teologického směru za jménem
ThDr. doktor teologie, udílený titul magistrům po studiu VŠ teologického směru, pokud vykonají příslušnou zkoušku před jménem

Tituly v současné době již neudílené

  • RSDr. = doktor sociálně politických věd (rerum socialium doctor) udílený absolventům Vysoké školy politické za minulého režimu
  • MSDr. = doktor stomatologie, udílený krátce počátkem 50. let na LF UK
  • dipl. Ing. = diplomovaný inženýr, v některých technických či stavebnických oborech
  • dipl. ekonom, dipl. technik apod. = jsou nahrazeny titulem DiS.