Slovník vysokoškolských pojmů

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Z


  • Habilitační práce

Habilitační práce

Habilitace je řízení vztahující se k udělení statusu docenta. Skládá se z obhajoby habilitační práce před habilitační komisí a habilitační přednášky. Habilitaci organizuje vysoká škola, jejíž rektor docenty jmenuje. Ukončené habilitační řízení je nutný předstupeň k dosažení profesury.