Slovník vysokoškolských pojmů

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Z


Fakulta

Jedná se o základní organizační složku každé vysoké školy. Jednotlivé fakulty vyučují příbuzné obory a vedou k nim výzkumnou činnost. Fakulty se dále dělí na katedry.