taxes

Daně a studenti

Jak se platí daně, pokud máte status studenta? Jaké máte nároky na slevy a které dokumenty musíte podepsat, abyste nárok neztratily? A jak vůbec daňové přiznání podávat?

Daň z příjmu se platí jednou ročně a studenti mají navíc nárok na studentskou slevu. U placení daní je zásadní, zda jste podepsali, nebo nepodepsali tzv. Prohlášení k dani.

V případě, kdy u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, studentskou slevu není možné uplatnit, v případě, že podepíšete, slevu si uplatnit můžete. Prohlášení k dani je však možné podepsat v daném roce jen u jednoho zaměstnavatele, pokud máte více zaměstnavatelů, prohlášení si podepište u toho, kde si vyděláte nejvíce.


 

Studenti, práce na HPP, VPP a daně

Pokud máte práci na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, daň i pojištění odvádět budete. Stejně tak máte ale nárok na dovolenou, stravenky a na příplatky za práci o víkendu nebo ve svátek.

Daň z příjmu ve výši 15 % za vás odvádí zaměstnavatel, máte však nárok na slevu na studenta (pokud jste podepsali Prohlášení k dani): po uplatnění slevy na dani na poplatníka a na studenta bývá daň 0 Kč až do měsíční výše hrubé mzdy cca 12 000 Kč.

Ze mzdy je dále odváděno zaměstnavatelem sociální pojištění ve výši 6,5 % a zdravotní pojištění ve výši 4,5 %.


 

Daně a dohoda o provedení práce

Pokud je váš výdělek do 10 000 Kč

  • nepodepsali jste Prohlášení k dani: z vašeho příjmu je sražena daň ve výši 15 % zaměstnavatelem, sociální a zdravotní pojištění se neplatí.
  • podepsali jste Prohlášení k dani: z příjmu je vám vypočtena záloha na daň 15 %, můžete si však uplatnit slevy na poplatníka a na studenta (tedy většinou neplatíte nic), sociální a zdravotní pojištění se neplatí.

Pokud je váš výdělek nad 10 000 Kč

  • nepodepsali jste Prohlášení k dani: vypočte se zálohová daň ve výši 15 %
  • podepsali jste Prohlášení k dani: z příjmu se vypočte záloha na daň 15 %, můžete si však uplatnit slevy na poplatníka a na studenta.

 

Daně a dohoda o pracovní činnosti

Daň z příjmů

Z příjmů zaměstnavatel odvede 15 % zálohu daně z příjmů. Pokud máte u zaměstnavatele podepsané Prohlášení poplatníka k dani, snížíte si zálohu o daňová zvýhodnění. Po konci roku vydá zaměstnavatel zaměstnanci na požádání Potvrzení o příjmu a zaměstnanec zahrne tyto příjmy do svého daňového přiznání nebo do zúčtování daně ze mzdy.

Sociální pojištěnítaxes

Pokud je dohoda sepsána jako tzv. zaměstnání malého rozsahu, neodvádí se sociální pojištění. Z dohody musí být zřejmé, že měsíční odměna buď nedosáhne částky ve výši 2 500 Kč, nebo výše odměny není možné předem stanovit (uvede se napříkad „počet hodin podle potřeby“).

Když máte dohodu napsanou na měsíční odměnu 2 500 Kč, pojištění se odvádí, a to i v případě, když daný měsíc dosáhnete na odměnu nižší. Proto se vždy dívejte, jak je vaše smlouva sepsána!

Ale pozor, pokud máte u stejného zaměstnavatele sepsaných více zaměstnání malého rozsahu, tak pro účely sociálního pojištění příjmy z těchto zaměstnání musíte sečíst, a pokud tento součet dosáhne 2 500 Kč měsíčně, tak se z každého z nich odvede pojistné.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění se odvádí až z odměny od 2 500 za měsíc, z částky do 2499 Kč za měsíc zaměstnanec ani zaměstnavatel pojištění neplatí.

Máme-li u jednoho zaměstnavatele více dohod o pracovní činnosti současně, tak se odměny z těchto dohod sčítají, a pokud v součtu dosáhnou 2 500 Kč za měsíc a více, zdravotní pojištění se z nich odvede.


 

Srovnání dohod

DPP DPČ
Daň z příjmů 15 % 15 %
Zdravotní pojištění od 10 001 Kč/měs. od 2 500 Kč/měs.
Sociální pojištění od 10 001 Kč/měs. od 2 500 Kč/měs.
Maximální rozsah výkonu práce 300 hod./rok 20 hod./týden