Slovník vysokoškolských pojmů

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Z


Celoživotní vzdělávání

Praktické hodiny na univerzitách, při kterých si studenti procvičují poznatky z předchozích přednášek. Slouží k prodiskutování problémů, procvičení příkladů, probírané látky apod.