Slovník vysokoškolských pojmů

A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Z


Bakalářská práce

Závěrečná práce, kterou píší studenti na závěr prvního stupně vysokoškolského studia. Bakalářská práce se obhajuje před zkoušející komisí při bakalářských státních zkouškách.